ททท. ชวนไปเที่ยว ไปชิม ไปช็อบ มหกรรมอาหาร และของดีนครลำปาง

จังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง การรถไฟแห่งประเทศไทย สมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง ภาคเอกชน เครือข่าย OTOP...