อ.จอมทองเตรียมจัดงาน “มหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ 112 ปี๋ ของดีจ๋อมตอง” ครั้งที่ 6

อำเภอจอมทองเตรียมจัดงาน “มหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ 112 ปี๋ ของดีจ๋อมตอง” ครั้งที่ 6 ในวันที่ 7-14...