อ.แม่แจ่ม เตรียมจัดงาน มหกรรมผ้าตีนจก และวัฒนธรรมชนเผ่าแม่แจ่ม ครั้งที่ 20

อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เตรียมจัดงานประจำปี เทศกาลมหกรรมผ้าตีนจก และวัฒนธรรมชนเผ่าแม่แจ่ม ครั้งที่...