กลุ่มทุน”ฟ้าเพชรภู”แตกไลน์ทำธุรกิจโรงแรมผุด”โรงแรมล้านนาออเรียนทัล”ย่านเมืองเก่าใจกลางเมืองเชียงใหม่ มูลค่าลงทุนกว่า 400 ล้านบาท

กลางเดือนเมษายนนี้เปิดอย่างเป็นทางการ หวังปั้นเป็นโรงแรม 4 ดาว...