สอนคำเมียง เสนอคำว่า “พ่อง”

เราถามดีๆ แกมาด่าเราทำไม #คนเมียง   พ่อง = บ้าง  ...