เชิญเที่ยวงาน “แอ่วเฮือนเยือนผญา” ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2555

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ขอเชิญเที่ยวงาน “แอ่วเฮือนเยือนผญา” ระหว่างวันที่ 6-9...