เชิญร่วมสืบสานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหาร และสายน้ำ ปร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่...