เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมอบสิทธิพิเศษแทนใจแก่ผู้พิการ เปิดให้เข้าชมฟรี“วันคนพิการ” 10 พฤศจิกายนนี้

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมอบสิทธิพิเศษแทนใจแก่ผู้พิการ เปิดให้เข้าชมฟรีในวันคนพิการ เสาร์ที่ 10...