แสนสิริจับมือเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว

แสนสิริ ร่วมมือจังหวัดเชียงใหม่ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น โดยการจัดงาน”ข่วงละอ่อนเจียงใหม่...