ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองหละปูน ประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556

โรงเรียนเมธีวุฒิกรลำพูน สมาคมศิษย์เก่าเมธีวุฒิกรลำพูน-เชียงใหม่ และเทศบาลเมืองลำพูน จัดงาน...