1 – 31 สิงหาคม 2559 แอ่วเหนือ…ไม่กลัวฝน…ชมปทุมมา 40 สายพันธุ์…บานสะพรั่งนับแสนดอก ในงานชมสวนฤดูฝน (Rainy Season) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

พิกัด : อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ วันเวลา : งานชมสวนฤดูฝนเข้าชมได้ตลอดช่วงเดือนสิงหาคม 2559,...