Live!! เป่าเปา เรามากันในธีมเครื่องเขียนนะ

Live! #ร้านเป่าเปา อันนั้นก่อจะเอา อันนี้ก่อจะเอา อั้นมาเป่าเปาเลยละกัน โปรโมชั่นสุดคุ้มนักแต้ๆ...