ต้อนรับสมาชิกใหม่ “โฉมงาม” สู่ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม

     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 นายอมรินทร์ ซีประเสริฐ...