พาไปแอ่วงานมหกรรมโคมลอยบ้านหนองโค้ง ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่16-18 ที่ผ่านมา...