ประมวลภาพประเพณียี่เป็งสันทรายถวายพุทธบูชาปี 2556

เทศกาลลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็งในภาษาล้านนา สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12...