เมื่อผมถูกกุมารทองแงะปากสัมภาษณ์เรื่องเชียงใหม่

ปกติเวลาจะแงะปากใครสัมภาษณ์เรื่องซักเรื่อง สิ่งสำคัญระดับเพลย์เมเกอร์ตัวขับเคลื่อนเกมรุก คือ...