ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล

ในเดือนหน้า จังหวัดเชียงใหม่จะมีการจัดงานประเพณีสำคัญขึ้นอีกงานนึงนะคะ นั่นก็คือ...