บอนไซทองกวาวสีเหลือง…หนึ่งในบอนไซที่หาชมได้ยาก ที่งานเทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤก

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดนิทรรศการบอนไซ 9 ต้น 9 ทรง ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2556  ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา...