ลื่น มื่น สด ใส เส้นอะไร น่าอร่อยจังเลย

ลื่นก็ลื่น สดก็สด หอมก็หอม ทำเองไม่ง้อใคร เฮียอ๋าฮู้ดังดีแต้เส้นมีไหนกะไปตี่หั้น...