อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชิญชมนิทรรศการทิวลิปคิงภูมิพล

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชิญชมนิทรรศการทิวลิปคิงภูมิพล และนิทรรศการ 80 พรรษาพรรณไม้งามโครงการหลวง...