คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นิทรรศการ, นิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 27, ปตท. จำกัด (มหาชน), ประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 13

  คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ...