นิทรรศการ True or False โดยอาจารย์เกศ ชวนะลิขิกร

พิกัด : แกลเลอรี่ซีสเคป , นิมมานเหมินทร์ ซอย 17 วันเวลา : 23 กันยายน – 18 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา...