ชมฟรี คอนเสิร์ตฤดูฝนจากคณะนักร้องประสานเสียงเชียงใหม่

        ดื่มด่ำกับบทเพลงอันแสนไพเราะของการขับร้องประสานเสียง...