แดรี่ โกท คาเฟ่ : ความอร่อยในแบบฉบับของน้องแพะ

Info : ถ.เชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด (เลยปั้มบางจากไป 100 เมตร ฝั่งซ้ายมือ)  อ.ดอยสะเก็ด...