รวม 14 ร้านนมเชียงใหม่ โตแล้วจะกินนมไหนก็ได้ แม่ไม่ห้ามตามใจลูก

          “เห็นงานเป็นลมเห็นนมสู้ตาย” คำพูดนี้ต้องยกให้บรรดาหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ทั้งหลาย...