HIP ปั่นปาย ครั้งที่ 1 ตอน Pai Cycling Surround

HIP Magazine เชียงใหม่ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน, ธนาคารกรุงเทพ  และสายการบินแอร์เอเชีย จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อท่องเที่ยวอำเภอปาย ภายใต้ชื่อ HIP Bike Vol.1 (HIP ปั่นปาย ครั้งที่ 1 ตอน Pai Cycling Surround) เชิญชวนนักปั่นจากกรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสื่อมวลชนฯ เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา HIP ปั่นปาย ครั้งที่ 1 ตอน Pai Cycling Surround รวมเส้นทางสุดโปรดของ 10 นักปั่นสายโหดเชียงใหม่ “HIP PAN PAI CYCLING SURROUND Vol.3 : HIP ปั่น ปาย ครั้งที่ 3” โดยงานนี้นับว่าเป็นครั้งแรกที่ […]

saisamon

March 1, 2016

ธ.กรุงเทพ ผนึก 4 บริษัทในกลุ่ม มอบความรู้ทางการเงินแก่ชาวเชียงใหม่ ในงาน ‘การเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง’

ธนาคารกรุงเทพร่วมมือกันกับ 4 บริษัทในกลุ่ม มอบความรู้ทางด้านการเงินแก่ชาวเชียงใหม่ ในงาน ‘การเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง’ โดยมีนายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซ้าย) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด และนายพิเชษฐ์ สิทธิอำนวย […]

reviewchiangmai

June 27, 2013