ออกจากเชียงใหม่ ตอนสายๆ + ชิลล์ไป + จิบกาแฟ + กินขนม หยุดเวลาไว้ที่ลำปาง

 ชิลล์ๆ ตอนสาย จิบกาแฟ กินขนม ที่ฮอมสุข+มักม่วน มาต่อภาค 2 กัน  สำหรับทริปลำปาง ...