Tag: ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ต้อนรับสายการบิน Jin Air จากเกาหลีบินตรงสู่เชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่...

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ปี 2555 มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น คิดเป็นเงินกว่า 738 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ปี 2555 มีรายได้รวมกว่า 738 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.40...

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ติดอันดับ 1 ใน 5 ด้านการให้บริการดีที่สุดของโลก

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ยังรักษาคุณภาพการให้บริการดีที่สุดของโลกในกลุ่มประเภทผู้โดยสาร 2-5 ล้านคน...

ยอดผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มสูงขึ้น 16,000 คนต่อวัน

ผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่ยอดเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมปกติ  โดยเฉพาะในช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกัน...

Loading

Pin It on Pinterest