ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ แจงกรณีมีกลุ่มพนักงานดับเพลิงและกู้ภัยจำนวนหนึ่งติดเชื้อโควิด-19

แจงกรณีมีกลุ่มพนักงานดับเพลิงและกู้ภัยจำนวนหนึ่งติดเชื้อโควิด-19 ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคแล้ว และกลุ่มพนักงานที่ติดเชื้อปฏิบัติงานในพื้นที่ปิด ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้โดยสาร รวมทั้งไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการของสนามบิน วันที่ 23 เมษายน 2564 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ชี้แจงกรณีมีพนักงานและลูกจ้างส่วนดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 11 คน ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า จากการสอบสวนโรคเบื้องต้น พบว่าเป็นการติดเชื้อจากการใช้ชีวิตประจำวัน แต่เนื่องจากเป็นการติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการจึงไม่รู้ตัว จนกระทั่งลูกจ้างคนหนึ่งมีอาการป่วย และได้ไปรับการตรวจที่โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 17 เมษายน ที่ผ่านมา และพบว่าผลเป็นบวก จากนั้นพนักงานและลูกจ้างทั้งหมดจำนวน 81 คน ได้ทยอยเข้ารับการตรวจเป็นลำดับ เนื่องจากถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ล่าสุดผลการตรวจ ณ วันที่ 23 เมษายน 2564 มีพนักงานและลูกจ้างที่ผลเป็นบวกทั้งสิ้น 11 ราย และรอผลการตรวจอีก 13 ราย นอกนั้นอีก 57 ราย ผลเป็นลบ ซึ่งกลุ่มพนักงานลูกจ้างที่ติดเชื้อดังกล่าว […]

supapong

April 23, 2021

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ คัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ เสริมประสิทธิภาพในการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 พร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งฯ ที่ 40/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่สีแดงตามที่ ศบค.กำหนด จำนวน 17 จังหวัด ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ CM-CHANA และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจาก SMS รวมทั้งต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที เพื่อ “คุมไว้สังเกต” (Control for observation) ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เป็นระยะเวลา 14 วัน ว่าท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และสายการบินต่างๆ ได้ผนึกกำลังในการปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยสารการบินจะแจ้งผู้โดยสารดำเนินการลงทะเบียนผ่าน CM-CHANA ตั้งแต่สถานีต้นทาง และเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินเชียงใหม่ จะมีเจ้าหน้าที่ Airport Help ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้โดยสารในการลงทะเบียน เข้าพื้นที่ผ่าน CM-CHANA อีกครั้ง […]

supapong

April 21, 2021

ต้อนรับสายการบิน Jin Air จากเกาหลีบินตรงสู่เชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับท่าอากาศยานเชียงใหม่ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทางด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดพีธีต้อนรับสายการบิน Jin Air อย่างประทับใจ ณ บริเวณห้องผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ด้วย สายการบิน  Jin Air เปิดบริการเที่ยวบินขนาด 180 ที่นั่ง เส้นทาง อินซอน-เชียงใหม่ มีตารางการบินปกติ มายังจังหวัดเชียงใหม่ สัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน รองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวประเทศเกาหลีที่นิยมมาท่องเที่ยวประเทศไทยโดยมีเป้าหมายที่จังหวัดเชียงใหม่มากขขึ้นอย่างต่อเนื่อง

reviewchiangmai

October 31, 2013

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ปี 2555 มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น คิดเป็นเงินกว่า 738 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ปี 2555 มีรายได้รวมกว่า 738 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.40 เมื่อเทียบกับปีก่อน เตรียมแผนรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียในอีก 3 ปีข้างหน้า นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยผลการดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2555 ว่ามีรายได้รวมทั้งสิ้น 738.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.40 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2554 มีกำไรสุทธิ 153 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.83 โดยเป็นรายได้จากการบินร้อยละ 77 ที่เหลือเป็นรายได้จากการประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ สำหรับการให้บริการขนส่งทางอาอากาศในปีงบประมาณ 2555 มีอากาศยานพาณิชย์ ขึ้น-ลง จำนวน 35,571 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2554 ร้อยละ 13.99 มีจำนวนผู้โดยสารกว่า 4,334,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2554 ร้อยละ 15.57 ปริมาณการขนถ่ายสินค้า จำนวน 21,538 ตัน […]

reviewchiangmai

March 5, 2013

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ติดอันดับ 1 ใน 5 ด้านการให้บริการดีที่สุดของโลก

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ยังรักษาคุณภาพการให้บริการดีที่สุดของโลกในกลุ่มประเภทผู้โดยสาร 2-5 ล้านคน โดยติดอันดับ 1 ใน 5 เป็นปีที่ 2 นายสมชัย สวัสดีผล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายวิศวกรรมและงานก่อสร้าง รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) กล่าวในโอกาสครบรอบ 25 ปี การดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ในปี 2554 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการจัดอันดับท่าอากาศยานที่มีคุณภาพการให้บริการดีที่สุดในโลก จัดโดยสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ เป็นครั้งแรก โดยตั้งเป้าหมายติดอันดับ 1 ใน 10 ในปี 2555 และติดอันดับ 1 ใน 5 ในปี 2557 โดยท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากผู้โดยสารและผู้ใช้บริการเป็นอันดับ 4 ประเภทท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสาร 2-5 ล้านคน และในปี 2555 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีคะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้น และยังคงรักษาอันดับ 1 […]

reviewchiangmai

March 4, 2013

ยอดผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มสูงขึ้น 16,000 คนต่อวัน

ผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่ยอดเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมปกติ  โดยเฉพาะในช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกัน ซึ่งมีสูงถึง 16,000 คนต่อวัน นางระวีวรรณ เนตรคะเวสนะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่านักท่องเที่ยวเดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ช่วงนี้สูงกว่าปกติ จากที่คาดการณ์จะมีผู้โดยสารเฉลี่ย 10,000 -12,000 คนต่อวัน แต่ปรากฏว่าระยะนี้มีผู้โดยสารถึงวันละ 16,000 คนต่อวัน โดยช่วงเทศกาลปีใหม่บริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน)ได้เพิ่มเที่ยวบินกรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่ วันละ 8 เที่ยว เช่นเดียวกับสายการบินอื่น ๆ ที่จะมีการเพิ่มเที่ยวบินเช่นกัน โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาวติดต่อกัน จากการที่มีผู้โดยสารเพิ่มจำนวนมากเช่นนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เพิ่มกำลังคนและเตรียมพร้อมจุดตรวจค้น เพื่อรองรับจำนวนคนใช้บริการที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามสำหรับผู้โดยสารขอให้วางแผนการเดินทาง และตรวจเช็ควัน-เวลาเดินทางให้รอบคอบ เพื่อป้องกันการผิดพลาด เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวอาจไม่มีที่นั่งสำรองว่างสำหรับผู้ที่ไม่ได้จองตั๋วโดยสารล่วงหน้าจไม่มีที่นั่งสำรองว่างสำหรับผู้ที่ไม่ได้จองตั๋วโดยสารล่วงหน้า  

reviewchiangmai

December 6, 2012