แถลงข่าวเชิญเที่ยวงานประเพณี ของดีอำเภอสันทราย ปี 2555

อำเภอสันทราย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานเชียงใหม่...