เหตุผลที่ “ไข่ย้อย” เดินหนีจากสวนรุกขชาติ

info.  ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เอาล่ะ สวนรุกขชาติข้างสวนสัตว์เชียงใหม่...