บ้านสวนออมสินปาย ที่พักมีสไตล์ในแบบไร่นาสวนผสม @อ.ปาย

Info : บ้านสวนออมสิน @ ปาย โทร. 053-065135, 081-0241671 และ 080-6781231...