13 วิมานสถาน ใจกลางนิมมาน (นอนที่เดียว เที่ยวได้ทั่ว)

        มีคนกล่าวกันว่า “นิมมานเหมินท์” คือถนนสุขุมวิทแห่งเวียงเจียงใหม่...