บ้านอยู่สบาย “ที่พักแบบสบายกายอย่างลงตัว”

Info : บ้านอยู่สบาย  213/7  ถ.มหิดล  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง เชียงใหม่ 50100 โทร.  053-904444 ...