เชิญร่วมกิจกรรม ทัวร์ถ่ายภาพ “บันทึกแผ่นดินต้นน้ำปิง”

        เรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ทัวร์ถ่ายภาพ  “บันทึกแผ่นดินต้นน้ำปิง” ที่ อ.เชียงดาว...