ร่วมกันขอพรจากดวงดาวในเทศกาลทะนะบะตะ

” นางฟ้าโอริฮิเมะเป็นลูกสาวของกษัตริย์แห่งท้องฟ้า...