แจ้งย้ายที่ทำการ ททท. สนง.เชียงใหม่

ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว...