Canopy Walkway เส้นทางชมวิวลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

พิกัด : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จากถนนแยกเชียงใหม่ –...