Tag: ถนนเจริญประเทศ

8 เรื่องที่คนเชียงใหม่ควรรู้ เกี่ยวกับ เชียงใหม่ไนท์บาซาร์

1 เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ เกิดจากแนวคิดของพ่อค้าชาวจีนในเชียงใหม่ ในนามของมูลนิธิสามัคคีการกุศล...

รวม 7 ร้านอร่อยข้าวซอยอิสลาม ตำนานคู่เมืองเชียงใหม่

 ...

13 ร้าน ตระเวนเช้ายันเย็น สุดลิ่มทิ่มหัว ที่ขัวเหล็ก

นอจากจะเป็นจุดยอดนิยมสำหรับวัยรุ่นเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวทั้งหลายมาเด่นเล่น...

เที่ยวฉุกเฉิน: ย่าน 2 ฝั่งริมน้ำปิง

 ริมแม่น้ำปิง แหล่งการค้าและเศรษฐกิจสำคัญของเมืองเชียงใหม่...

Loading

Pin It on Pinterest