โรงแรมสุดชิคที่ต้องมา ณภัทราโฮเทล เชียงใหม่

 Info : ณภัทรา โฮเทล (Napatra Hotel) ที่ตั้ง : ถนนหมื่นด้ามพร้าคต หน้าม.ราชภัฎ เชียงใหม่ เบอร์โทร...