เก่ไก๋ สไลเดอร์ กับของฝากจากบ้านตุ๊กตาไม้

info. บ้านลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่   เคยแต่เล่นตุ๊กตุ๋น เอ้ยตุ๊กตาตอนเด็กๆ จะเป็นหมี...