นั่งรถไฟไปๆมาๆ แล้วเฮฮาที่เชียงใหม่

 “รถไฟ รถไฟมา ตา ตามารถไฟ” ยังจำหนังสือเรียนตอนชั้น ป.1 ได้มั้ยครับ...