วัดพระสิงห์เปิดสอนตั๋วเมือง…..เจ้า

ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอม ใครที่มีลูกหลานอยู่ว่างๆ และอยากจะอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวเหนือ...