เชิญร่วมตักบาตรเทโว พระสงฆ์ 109 รูป

Patients Identities ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโว ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 109 รูป...