ตลาดเชียงใหม่อาหารปลอดภัย เปิดให้บริการแล้ว

นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทันตแพทย์สุรสิงห์ วิศรุตรัตน...