ตลาดอนุสาร : ย่านช้อปปิ้งของชาวต่างชาติ

info. ถนน ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ โทร 053-818 340 จำได้ว่ามาอยู่เชียงใหม่แรกๆ ...