ญี่ปุ่นมอบต้นซากุระให้อุทยานหลวงราชพฤกษ์

นายคะซึโอะ ชิบะตะ กงสุลใหญ่ประเทศญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่...