ชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่ เปิดตัวยิ่งใหญ่ พร้อมช่วยเหลือสังคม นำเสนอข่าว สอดคล้องกับยุคดิจิทัล 4.0 ที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

(15 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 17.00 น. ที่ โรงแรม กรีนเลค รีสอร์ท ชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่...