สุนทรียะสนทนา เพลงคำเมืองยุค Post Jaran Manopetch

     วิทยาลัยดุริยศิลป์ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ...