นิทรรศการกิจกรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556

1-10 พฤศจิกายน 2556 1st  – 10 thNovember 2013 “Nazca Lines – Live the Legend”นิทรรศการแสดงอรยธรรมของชนเผ่า“นัซกา”โบราณ จากประเทศเปรู พีธีเปิดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 “Nazca Lines – Live the Legend”An exhibition of Nazca...