Tag: งานแสดงศิลปะ

นิทรรศการกิจกรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556

1-10 พฤศจิกายน 2556 1st  – 10 thNovember 2013 “Nazca Lines – Live the Legend”นิทรรศการแสดงอรยธรรมของชนเผ่า“นัซกา”โบราณ จากประเทศเปรู พีธีเปิดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 “Nazca Lines – Live the Legend”An exhibition of Nazca...

Supplementary Food III : Fusion Ingredient

    นิทรรศการนี้จัดโดย ศูนย์ศิลปะบ้านตึก ซึ่งได้นำผลงานของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ จำนวน 4 ท่าน...

นิทรรศการ “ควายหลังฝน”

   เป็นนิทรรศการเดี่ยวของ บรรฑิต พวงทอง จากแนวความคิดที่่ว่า...

Loading

Pin It on Pinterest